ಉಡುಪುಗಳು – ಹತ್ತಿಬಟ್ಟೆಗಳತ್ತ ಯುವ ಸಮೂದಾಯದ ಚಿತ್ತ

ವೈವಿಧ್ಯತೆಗೆ ಹೆಸರಾದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉಡುಪುಗಳು ಬಹುಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿವೆ.ಭಾರತೀಯ ಶೈಲಿಯ ಉಡುಗೆಗಳು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪರಂಪರೆ, ರಂಗು ರಂಗಿನ ಬಣ್ಣಗಳು,ವಿಶಿಷ್ಠ ವಿನ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ಮನಮುಟ್ಟುವಂತಿರುತ್ತವೆ. ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹಳ್ಳಿಗೆ,ನಗರದಿಂದ ನಗರಕ್ಕೆ, ಜಾತಿಯಿಂದ ಜಾತಿಗೆ … Continue reading ಉಡುಪುಗಳು – ಹತ್ತಿಬಟ್ಟೆಗಳತ್ತ ಯುವ ಸಮೂದಾಯದ ಚಿತ್ತ

ಮಾಂಟೆಸ್ಸರಿಗೆ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದ ಕೊಡುಗೆ

ಮಾಂಟೆಸ್ಸರಿಗೆ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದ ಕೊಡುಗೆ

ಟೋಟಲ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ತಂಡದ ಬರವಣಿಗೆ | ಜೂನ್ ೧೫, ೨೦೧೬. ಮಗುವೊಂದು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಆಡುತ್ತಿತ್ತು. ಕೈಯ್ಯಲ್ಲೊಂದು ಮರದ ತುಂಡು. ಬಳಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಮರದ … Continue reading ಮಾಂಟೆಸ್ಸರಿಗೆ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದ ಕೊಡುಗೆ